Herbouwwaarde en Marktwaarde.

De herbouwwaarde en marktwaarde van een woning zijn twee heel verschillende begrippen die in de vastgoed- en verzekeringswereld gebruikt worden:

Herbouwwaarde:

  • Definitie: De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een woning opnieuw te bouwen in geval van totale vernietiging, bijvoorbeeld door brand. Dit bedrag omvat de kosten van materialen en arbeid, maar houdt geen rekening met de waarde van de grond waarop de woning is gebouwd.
  • Verzekering: Verzekeraars gebruiken de herbouwwaarde om de premie van een opstalverzekering te bepalen. Deze verzekering dekt de kosten om het huis weer op te bouwen tot de staat waarin het was voor de schade. Het gaat dus om het verzekeren van het risico van schade aan het huis zelf, niet aan de grond.
  • Vaststelling in Nederland: In Nederland kan de herbouwwaarde vastgesteld worden aan de hand van een taxatie door een expert, maar er zijn ook gestandaardiseerde herbouwwaardemeters, zoals die van het Verbond van Verzekeraars (de herbouwwaardemeter woningen). Deze hulpmiddelen houden rekening met kenmerken van de woning zoals het type, de kwaliteit, de grootte en de afwerking.

Marktwaarde:

  • Definitie: De marktwaarde (of verkoopwaarde) is het bedrag dat een koper bereid zou zijn te betalen voor de woning, inclusief de grond, op een bepaald moment op de open markt. Deze waarde wordt beïnvloed door een groot aantal factoren, waaronder de locatie, de vraag en het aanbod op de woningmarkt, de staat van de woning, en economische omstandigheden.
  • Doel: Marktwaarde is relevant voor de verkoop en aankoop van vastgoed, voor belastingdoeleinden, en voor de bepaling van de hoogte van een hypotheek.

Waarom verzekeraars de herbouwwaarde gebruiken: Verzekeraars zijn geïnteresseerd in het risico dat zij lopen om een huis opnieuw te moeten opbouwen. De marktwaarde kan worden beïnvloed door veel factoren die niets te maken hebben met de kosten om een huis te herstellen of opnieuw te bouwen. De herbouwwaarde is een veel stabielere en relevantere maatstaf voor verzekeraars omdat het direct gerelateerd is aan het bedrag dat zij zouden moeten uitkeren bij een schade.

Voor het vaststellen van de herbouwwaarde in Nederland kan een huiseigenaar gebruikmaken van de hierboven genoemde herbouwwaardemeter of een taxateur inschakelen. Veel verzekeraars vereisen een taxatie voor huizen met een hoge waarde of unieke eigenschappen die niet goed door een standaard herbouwwaardemeter kunnen worden beoordeeld. Regelmatige herbeoordeling is ook belangrijk om te zorgen dat de verzekeringsdekking actueel blijft en over- of onderverzekering wordt voorkomen.